Suy ngẫm 1. Vợ muốn chồng về nhà sớm, nên đã ra quy định: Nếu sau 11h mà chư