in nhãn dán lên chai lọ sản phẩm handmade liên chiểu, 0905 755 597 A Huy – ,in á