làm thiệp mời tân gia tại liên chiểu, Huy An Tín nhận in thiệp mời tân gia tạ