In nhãn dán lên sản phẩm ko phai màu đẹp tại liên chiểu In nhãn dán lên sản phẩ