in nhãn decal dán sản phẩm số lượng lớn và nhỏ,0905 755 597 A Huy – ,in logo dá