Máy ép chuyển nhiệt ly, cốc,Trên thị trường hiện nay, máy ép chuyển nhiệt ly, cốc là dòng má