Những triệu phú, tất nhiên họ thành công theo cách riêng của mình, hầu như là không ai giố