ly nhựa nắp cầu trà sữa in ấn logo lên ly các loại,0905 755 597 A Huy ấ