in ly take away đà nẵng, LH 0905 755 597 A Huy,nhận in ấn logo lên ly nhựa trà...