in nhãn mác chai lọ dán lên sản phẩm handmade 0905 7555 97 A Huy,in đồng phục lớp quá