in ly nhựa nắp cầu trà sữa cafe thức uống logo,0905 755 597 A Huy – ,in logo á