VÌ SAO CON GÁI PHẢI KIÊN TRÌ NỖ LỰC,khi yêu,tình yêu,quan tâm chia sẽ,những kinh nghiệm khi yêu,tán gá