làm nhãn dán chai lọ lột dán sản phẩm handmade,0905 755 597 A Huy – ,in name card,áo quá