Chức vụ tiếng anh cho name card visit danh thiếp,LH 0905 755 597 A Huy – ,in logo á