Vì sao nhiều người thích tờ 2 đô la 1967 mỹ Vì sao nhiều người thích tờ 2 đô...