Hãy cùng suy ngẫm về những lời mà người xưa khuyên dạy dưới đây!

Hãy cùng suy ngẫm về những lời mà người xưa khuyên dạy dưới đây!